"Правна клиника за потребители" - сдружение с нестопанска цел

Връзка с експерт

02/4680509

Подай сигнал

Офис часове

Пон-Пет: 10.00-17.00 

 

Приемно време

Четвъртък: 14.00-16.00

 

Email:

info@pravnaklinika.bg

„Правна клиника за потребители“ е създадено през 2014 год. като сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което има за цел да информира и консултира обществеността по проблемите на потребителската защита; да подпомага потребителите при защита на техните права и интереси и при достъпа до правосъдие; да представлява и защитава интересите на потребителите в България пред държавни органи, физически и юридически лица и пред съда; да инициира социални практики и обществени действия, дебати и семинари, подпомагащи решаването на проблеми със значим обществен характер; да извършва дейности по алтернативно разрешаване на спорове между търговци и потребители.

С неговите висококвалифицирани юристи и специалисти, сдружение „Правна клиника за потребители“ извършва следните дейности:

  1. предоставя информация на потребителите за техните права и защита на техните интереси;
  2. насочва, консултира и помага на потребителите;
  3. съдейства за намирането на оптимално решение за потребителя при спор с търговец;
  4. съдейства на потребителите и ги консултира преди обвързването им с договор с търговец;
  5. повишaва информираността относно правата на потребителите;
  6. издава периодично брошури и печатни/електронни материали в интерес на потребителите;
  7. извършва информационни кампании за правата на потребителите;
  8. организира периодично дни – „отворени врати” в полза на потребителите.

С пълния текст на устава на сдружението можете да се запознаете тук

( Устав )