"Правна клиника за потребители" - сдружение с нестопанска цел

Връзка с експерт

02/4680509

Подай сигнал

Офис часове

Пон-Пет: 10.00-17.00 

 

Приемно време

Четвъртък: 14.00-16.00

 

Email:

info@pravnaklinika.bg

2017: Как да се предпазим от нелоялните търговски практики

Статия на г-н Александър Масларски в www.offnews.bg

Kолкото и шаблонно да звучи, единственият начин да се предпазим от нелоялни търговски практики е всяка бъдеща покупка или придобиване на услуга да е следствие на добре обмислено решение или казано по-просто – винаги да правим информиран избор. Седем пъти мери, веднъж режи!

Информираният избор включва следното потребителско поведение:

  1. Винаги, абсолютно винаги четете това, което подписвате. А ако не разбирате част от написаното, не полагайте подпис. Консултирайте се с лица, които притежават необходимата правна или техническа експертиза, искайте допълнителни разяснения от търговеца и едва когато сте уверени, че разбирате значението и последствията на всяка една договорна клауза, подпишете.
  2. Сключвайте сделки единствено и само с търговци, които не крият своето наименование, адрес и телефон, и за които предварително сте се уверили, че притежават добра репутация сред клиентите си.
  3. Прочетете етикета на стоката, а ако е хранителен продукт, обърнете особено внимание на съдържанието и срока за годност.
  4. Следете за разминаване между обявената на етикета цена и тази, която се маркира на касата.
  5. Запознайте се с нелоялните търговски практики, които са открити и съответно забранени на българския пазар. КЗП води нарочен електронен регистър, публично достъпен на адрес: https://kzp.bg/registar-neloyalni-targovski-praktiki.
  6. Бъдете внимателни към всякакви намаления и промоционални стоки. Особено към тези, чиято цена е много по-ниска от средната пазарна цена. Вероятно търговецът премълчава съществена информация, защото помнете – няма безплатен обяд! Съгласно Търговския закон, търговско дружество се създава с една единствена цел – да разпределя печалба.

Какво да правим, когато сме потърпевши или свидетели на нелоялна търговска практика?

Незабавно подайте жалба към КЗП. Нечестната търговска практика е трайно във времето недобросъвестно поведение на търговеца и потърпевши са всички клиенти на компанията. Проявете солидарност! Информирайки Комисията, вие ще защитите не само собствените си икономически интереси, но и тези на останалите потребители, на вашите приятели, близки и роднини. Въпреки че нелоялната търговска практика е насочена към клиентите на компанията, тя косвено вреди и на добросъвестните търговци. За да запазят пазарния си дял, конкурентните дружества са принудени да използват същите нечестни способи, което води след себе си разширяване обхвата на практиката и още по-голям брой пострадали потребители.

Важно! Когато заповедта, с която председателят на КЗП забранява практиката, се стабилизира (не бъде обжалвана в срок или се потвърди със съдебно решение), вие имате право да развалите договора си с търговеца, както и да искате обезщетение от него по общия ред.

Линк към пълния текст на статията:
https://offnews.bg/kakvi-sa-pravata-ni-kato-potrebiteli/kak-da-se-predpazim-ot-neloialnite-targovski-praktiki-650086.html